Pelit esille - Games to Front

Me voimme pelata pelejä ja kertoa peleistä kaikille vierailijoille – me kirjoitamme puolueettomasti datat kertoen kertoimista, voitoista ja muusta.

We can play games and tell about the fames to all visitors – we write unbias reviews with all the data avout pergentages, wins and stuff.

Me olemme tuottaneet tekstiä pelimaailmoille jo vuosia. Teimme sitä jo ennen netin kulta-aikoja, GMS ja WAP-palveluiden maailmoihin!

We have produced text for gaming for years. We wrote already before this golden age of internet, we provided content for SMS and WAP services!